GeoSök logo
Ej inloggad | logga in

Statistik

Start

Via denna funktion kan man enkelt hämta ut data från SCB:s statistikdatabas. Data presenteras som en tabell som enkelt kan kopieras till valfri mjukvara, t.ex. Excel, eller exporteras som kommaseparerad fil.

Ämnesövergripande statistik[AA]
Arbetsmarknad[AM]
Befolkning[BE]
Boende, byggande och bebyggelse[BO]
Energi[EN]
Finansmarknad[FM]
Handel med varor och tjänster[HA]
Hushållens ekonomi[HE]
Hälso- och sjukvård[HS]
Jord- och skogsbruk, fiske[JO]
Kultur och fritid[KU]
Levnadsförhållanden[LE]
Demokrati[ME]
Miljö[MI]
Nationalräkenskaper[NR]
Näringsverksamhet[NV]
Offentlig ekonomi[OE]
Priser och konsumtion[PR]
Socialtjänst[SO]
Transporter och kommunikationer[TK]
Utbildning och forskning[UF]

Upptäck fler produkter på GeoSök

- Annons -

Interaktivt innehåll till dina presentationer - Wyzrr.com


Engagera din publik med omröstningar, tyck-till och kunskapstest.